Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Stichting Follow Kosovo

Follow Kosovo ondersteunt projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, fysiotherapie, economische ontwikkeling en communicatie.

Uw gift ondersteunt het werk in Kosovo.
IBAN: NL91 INGB 0006 1094 79
tnv St. Follow Kosovo